SOMOS Alapítvány -

a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért

 

 

 

 

Bejegyzés, tevékenység

Munkatársak

Sugárvédelmi tanfolyamaink

Dr. Solymosi József az alapítvány alapítója

Elérhetőségek

 

Díjak alapító okiratai

Díjazottak 2003-2007

 

Partnereink:

SOMOS Kft

 

ELFT Sugárvédelmi szakcsoport

 

SUGÁRVÉDELEM online folyóirat

 

ZMNE KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

 

 

 

FŐOLDAL

 

 

 

 

Dr. Solymosi József nyá. mk. ezredes,
az MTA doktora, egyetemi tanár,

Születési hely, idõ: Demjén, 1943. Január 26.

Végzettség:
Okleveles mérnök, Moszkvai Vegyipari Gépgyártási Egyetem (1966)
Okleveles magkémia szakmérnök, Budapesti Mûszaki Egyetem, (1973)
Mûszaki doktor, Budapesti Mûszaki Egyetem (1976)


Tudományos fokozatok:
A hadtudomány kandidátusa (1983)
A hadtudomány doktora (1992)
PhD doktor (kémia), Budapesti Mûszaki Egyetem (1994)
Habilitált doktor (Dr. habil), Budapesti Mûszaki Egyetem (1994)

Nyelvismeret: orosz, angol

Publikációs lista

Beosztások:

1966-67

Műszaki elõadó, Borsodi Vegyi Kombinát, Kazincbarcika

1967-71

Radiológiai laboratóriumvezetõ, Magyar Néphadsereg Vegyivédelmi Anyagellátó Központ

1971-81

Önálló osztályvezetõ-helyettes, Magyar Néphadsereg Vegyivédelmi Anyagátvételi Osztály

1983-97

Radiokémiai laboratóriumvezetõ, Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar,
Alkalmazott Kémia, majd Fizikai Kémia Tanszék

1983-

Tudományos fõmunkatárs

1987-

Címzetes egyetemi docens

1994-

Egyetemi magántanár

1994-

Mérnök ezredes, Magyar Honvédség

1997-

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Vezetés- és Szervezéstudományi Kar,
Vegyi és környezetbiztonsági tanszék

1997-

Egyetemi docens

1998-

Egyetemi tanár

1998-2003

Tanszékvezetõ

2003-07

2007-

Tudományos rektorhelyettes

Katasztrófavédelmi tanszék egyetemi tanára

2007-

Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője

  

Tudományos Tagságok

 

 

1986-

 

Tag, Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja

 

 

 

1985-2003

Bizottsági tag, Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya:                                       Analitikai Kémiai Bizottsága

 

 

1990-2003

Elnök, Nukleáris Környezetellenőrzési Munkabizottság

 

1998-

Tag, ZMNE Doktori Tanácsa

1999-2003

Tag: Magyar Akkreditációs Bizottság, Műszaki bizottsága

2001- 2003

 Alapító-vezető, Katonai Műszaki Doktori Iskola

2002-

 Főszerkesztő, Academic and Applied Research in Military Science

2002-

Tag, MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága

2002-

Elnök, Katonai Műszaki Albizottság

1985-

Tag: MTA VII. Osztály Radiokémiai Bizottsága

2002-

Állandó meghívott: MTA VII. Osztály: Analitikai Kémiai Bizottsága

2003-

Vezető, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Ipari Védekezési Munkabizottság Tudományos Szakbizottsága

2003-

Tag, Kormányzati Koordinációs Bizottság, Nukleáris Balesetelhárítási Műszaki Tudományos Tanácsa

2003-

Tag, Kormányzati Koordinációs Bizottság, Logisztikai Bizottsága

2003- 2007

Elnök, ZMNE Doktori Tanács

2003- 2007

Elnök, ZMNE Tudományos Bizottsága

2003.

MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága: Minimumkövetelmények kidolgozása (Ad hoc biz.)

2007 -

Tag, ZMNE Tudományos Tanácsa

2007 -

Iskolavezető, Katonai Műszaki Doktori Iskola

2007 -

Elnökhelyettes, ZMNE Doktori Tanácsa

2007 -

 

Elnök, Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja

2007-

Tag, MAB Kémiai és vegyészmérnöki bizottsága

           

PhD bíráló bizottság elnöke/tagja

Böszörményi Zoltán alez.      — bizottság tagja

Tatár Attila                             — bizottság elnöke

Hullám István                        — bizottság elnöke

Kóródi Gyula                         — bizottság elnöke

Zsíros Lajos                            — bizottság elnöke

Hesz József                            — bizottság elnöke

Csurgai József                        — bizottság elnöke

Lázár Gábor                           — bizottság elnöke

Vass Gyula                             — bizottság elnöke

Sági László                             — bizottság elnöke

Károlyi László                        — bizottság elnöke

Békési Lívia                           — opponens

Gáspár Tibor                          — bizottság elnöke

Grafjódi istván                       — bizottság elnöke

 Tudományos vezető:

            Vincze Árpád Ph.D.              — Gábor Dénes Ifjúsági Díj

            Vincze Árpád Ph.D.              — Bolyai Ösztöndíj

            Cziva Oszkár tü.ezds. PhD.   — Bolyai Ösztöndíj

 MAB-nál bírálója:

            1. Rendőrtiszti Főiskola

                        — Katasztrófavédelmi Szakalapítási kérelme

            2. Szakál Béla pv. ezds.         — főiskolai tanári pályázata

            3. Bleszity János tü. vörgy. — főiskolai tanári pályázata

 Díjai, elismerései:

1999.01.01-2003.12.31-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjas

 2003:  Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 2003. évi Sugárvédelmi Emlékérem és Elismerő Oklevél kitüntetettje

2004: Héliosz Díj — Paksi Atomerőmű Rt.

A témavezetésével PhD fokozatot szerzettek névsora és kutatási témájuk címe:

 1.      2002-2007. PhD értekezések tudományos témavezetése:

1.1.   Nagy Lajos tü. ezds. : A tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladatai az Európai Uniós csatlakozás várható követelményeinek jegyében.

1.2.   Szoboszlay Sándor: Katonai tevékenységek során a talajba és a talajvízbe kerülő szénhidrogén szennyezések kármentesítésének biológiai lehetőségei.

1.3.   Cseh Gábor : Kockázatelemzési módszerek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozása területén

1.4.   Dr. Rónaky József : A nukleáris biztonság növelését szolgáló eljárások

1.5.   Horváth Kristóf Csaba : Forrástag meghatározása a kibocsátást megelőzően

reaktorbalesetek esetén

1.6.   Zhu Ruichen ezredes: A Kínai Népköztársaság szerepvállalása a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásában (non-proliferációban) a világon, különösen a Távol-Keleten

1.7.   Kátai-Urbán Lajos dr. Az ipari balesetek országhatáron túli hatásai elleni védekezés megelőzési, tájékoztatási, felkészülési és balesetelhárítási alkalmazási feltételeinek értékelése és fejlesztése

1.8.   Bujtás Tibor: Sérült fűtőelemek eltávolításának sugárvédelmi tervezése és végrehajtása a Paksi Atomerőműben

1.9.   Chobola Róbert: Sr-90 szelektív kémiai elválasztási lehetőségének kutatása (BME)

 2.      Jelenlegi PhD témavezetése (hallgató neve, kutatási témája, kidolgozásának helyzete):

2.1.   Molnár Kolos: A nukleáris terrorizmus lehetséges eszközei és az ellenük való védekezés módszerei — Vizsgakötelezettségének eleget tett.

2.2.   Macsuga Géza: Nukleáris veszélyhelyzeti zónák méretének megalapozása korszerű tudományos módszerekkel — Vizsgakötelezettségének eleget tett.

2.3.   Petőfi Gábor: Atomerőművi forrástagbecslési módszerek pontosítása, kutatóreaktor forrástagbecslési módszerének kidolgozása — Vizsgakötelezettségének eleget tett.

2.4.   Herczog Edit : Az EU atomenergetikai programja jövőképének kutatása

2.5.   Ormai Péter dr:. A hazai radioaktívhulladék-tárolók hosszú távú biztonságának műszaki megalapozó kutatása

2.6.   Précsényi Zoltán : Az európai atomerőművek biztonságának fokozása az Unió terrorvédelmi és kritikus infrastruktúra védelmi stratégiáiban

 Oktatói tevékenysége a PhD képzésben (tantárgy előadója, kollokvium, szigorlat…):  

 

Tanár

 

Tantárgy

 

Vizsgaköt.-ség

 

Óraszám

 

Solymosi József prof.

Környezetbiztonság

SZ

30

Nukleáris biztonság

SZ

30

Nukl.balesetelhár.és vegyipari kat. elleni védelem

K

15

 

Katasztrófavédelem

SZ

30

 

Katonai Műszaki Tudományok I.

SZ

30

 

A tudományos kutatás módszertana

SZ

30

 

 

 

 

 

 

 

Alkotások bemutatása

 

 

FŐOLDAL