Alapító okirat

A "SUGÁRVÉDELEM"

című időszaki elektronikus (on-line) folyóiratra vonatkozóan

1) A "SUGÁRVÉDELEM" alapítója az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja (továbbiakban Szakcsoport).

2) A "SUGÁRVÉDELEM" időszaki, lektorált, on-line tudományos szakfolyóirat. Kiadási célja lehetőséget teremteni elsősorban a szakterület hazai és határon túli képviselőinek, elméleti és gyakorlati művelőinek, oktatóinak, kutatóinak a sugárvédelemhez kapcsolódó legújabb eredményeik magyar nyelven, rövid időn belüli közzé tételére, valamint a Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam nívós előadásainak cikk formában történő internetes megjelentetésére.

3) A "SUGÁRVÉDELEM" folyóirat a beérkezett publikációk számának függvényében, de legalább félévente jelenik meg. Működési feltételeiről a Szakcsoport Vezetősége gondoskodik.

4) A Szerkesztőbizottság elnökét a Szakcsoport Vezetősége bízza meg és évente a Szakcsoportnak beszámoltatja. A Szerkesztőbizottság tagjainak felkérése a megbízott Szerkesztőbizottság elnöke javaslatára történik. A Szerkesztőbizottság összetételét a Szerkesztőbizottság elnökének javaslata alapján a Szakcsoport Vezetősége hagyja jóvá.

5) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, szakcikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.

6) A "SUGÁRVÉDELEM" megjelentetése on-line formában, csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően alakítható.

7) A "SUGÁRVÉDELEM" on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a Szakcsoport gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A Szerkesztőbizottság által lektorálásra felkért szakértők - a megjelenésre szánt írásművenként legalább két fő független szakértő - részére lektori díj nem jár. A Szerkesztőbizottság tagjai anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

8) Az on-line folyóirat részére a Szakcsoport Vezetősége biztosít tárhelyet.

9) Az on-line folyóirat 3 évente elektronikusan kerül archiválásra. Az on-line folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

10) A "SUGÁRVÉDELEM" c. on-line folyóirat impresszuma:

11) PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI